Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Subsidieregeling Duurzaam werken 2020

woensdag 22 april 2020


Om organisaties financieel te faciliteren bij het (verder) ontwikkelen en implementeren van integraal beleid voor duurzaam werken, is in 2020 een subsidieregeling beschikbaar. Organisaties kunnen maximaal € 15.000 aan subsidie aanvragen om beleidsontwikkeling en -implementatie voor duurzaam werken op organisatieniveau te stimuleren en te faciliteren. Alle organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen en in 2020 de inningsbijdrage voor het A&O-fonds Waterschappen hebben voldaan, kunnen subsidie aanvragen.

De regeling kan gebruikt worden voor activiteiten die bijdragen aan de (verdere) integrale beleidsontwikkeling en implementatie van duurzaam werken in de organisatie. Concreet moeten de activiteiten een bijdrage leveren aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

1. Ontwikkeling van een integrale organisatievisie op Duurzaam werken.
2. Bevorderen van de cultuur en draagvlak voor deze integrale visie binnen de organisatie.
3. Bekendheid van deze integrale visie en onderliggende faciliteiten bij medewerkers en leidinggevenden.
4. Beschikbaarheid van HR-instrumenten die deze integrale visie ondersteunen.
5. Bevorderen van de dialoog over duurzaam werken binnen de organisatie.

Vereisten voor subsidie zijn:
• De organisatie heeft voorafgaand aan de subsidieaanvraag een in-company workshop duurzaam werken van het A&O-fonds Waterschappen uitgevoerd. Het subsidievoorstel vloeit logisch voort uit de opbrengsten van deze in-company workshop (klik hier voor meer informatie over de in-company workshops);
• De activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd worden binnen één jaar na afgifte van de voorlopige beschikking afgerond.  

Het aanvraagtijdvak voor subsidie loopt van 1 mei t/m 1 december. 

Voor vragen over de subsidieregeling mail naar info@aenowaterschappen.nl

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman