Datum gewijzigd: 12-11-2021

Deel deze pagina


Verkenning impact digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid

vrijdag 12 november 2021


Binnen veel werkprocessen in de sector waterschappen doet de digitale transformatie zijn intrede. De vraag komt op wat deze veranderingen betekenen voor werk en in het bijzonder voor de medewerkers van organisaties in de sector waterschappen? Maar ook hoe de betrokken organisaties hier met hun HR-beleid op kunnen inspelen en wat zij hier concreet (nog) voor nodig hebben? A&O-fonds Waterschappen heeft in het najaar van 2021 het initiatief genomen om een eerste beknopte verkenning uit te voeren naar de impact van digitale transformatie op werk en medewerkers, zowel nu als in de toekomst.

Voornaamste doelstelling van deze verkenning is om na te gaan of er draagvlak/behoefte bestaat voor een grootschaliger project in 2022 voor dit thema en wat de bijbehorende doel- en vraagstellingen alsmede concrete opbrengsten hiervan zouden moeten zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om benodigde leer- en ontwikkelstrategieën voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, het ontwikkelen van een bredere HR-strategie en inzet van HR-instrumenten voor digitale transformatie en de impact op werk, en/of om bevorderende en belemmerende factoren voor vernieuwing. De verkenning moet duidelijk maken waar behoeften naar uitgaan en levert input op voor uitwerking van de onderliggende thema’s.

Voor de verkenning voeren we deskresearch uit en interviewen we stakeholders die (direct) betrokken zijn bij de digitale transformatie in de sector waterschappen en stakeholders die betrokken zijn bij het HR-beleid in relatie tot de digitale transformatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Renz Davits (Renz Davidts Reseach&More). Oplevering van het rapport van de verkenning wordt verwacht medio februari 2022.

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman