Jaarprogramma


Jaarprogramma 2020: 'Meebewegen'

De toekomstige opgaven in het werk van organisaties in de sector waterschappen worden groter en complexer. Daarnaast worden organisaties geconfronteerd met toenemende veranderingen in de organisatie van werk en een krappe en dynamische arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen vragen van organisaties en medewerkers om mee te bewegen.

'Meebewegen' is dan ook de titel van het jaarprogramma 2020 van het A&O-fonds Waterschappen. Met dit programma ondersteunt het A&O-fonds organisaties en medewerkers bij bovenstaande opgaven. Daarnaast geeft het uitvoering aan de afspraken die recent door sociale partners zijn gemaakt in het cao-akkoord. De thema's van de cao-agenda vormen de leidraad voor dit jaarprogramma. In het jaarprogramma zijn projecten en activiteiten opgenomen onder de volgende thema's:

  • Loopbaanbestendig
  • Levenslang ontwikkelen
  • Waarderen van werk
  • Projecten overige thema's
  • Communicatie

Wil je komend jaar een bijdrage leveren aan een van deze activiteiten?
Laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl.
 

 

test

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman