Jaarprogramma


Jaarprogramma 2021: 'Visie op hybride werken'
De COVID-19 pandemie had het afgelopen jaar een grote impact op de organisatie van werk en arbeidsrelaties. Ook in de sector waterschappen. Waar de pandemie voor veel organisaties startte als een ‘crisisfase’, transformeert deze nu geleidelijk naar een ‘transitiefase’. Veel organisaties in de sector overwegen het ‘hybride werken’ als het ‘nieuwe normaal’.

Visie op hybride werken
'Visie op hybride werken' is dan ook de titel van het jaarprogramma 2021 van het A&O-fonds waterschappen. Met dit programma geven sociale partners in de sector invulling aan hun gezamenlijke ambities. Het programma volgt de thema’s van de cao-agenda: loopbaanbestendig, levenslang ontwikkelen en waarderen van werk. De transitie naar het hybride werken heeft naar verwachting impact op al deze thema's. Het gezamenlijk werken aan een visie hierop loopt in het jaarprogramma 2021 dan ook als een rode draad dwars door alle thema's en onderliggende projecten heen.

Voor het volledige jaarprogramma klik hier. Op deze website vind je meer informatie over de verschillende projecten en activiteiten in 2021. Voor alle activiteiten op het gebied van gezond en veilig werken bezoek je onze subwebsite van de Gezond & veilig werken academie.aenowaterschappen.nl.
 

 

test

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman