Datum gewijzigd: 24-05-2019

Deel deze pagina


Bezwarende omstandigheden


Vanaf 1 januari 2019 is een centraal kader vastgelegd in de CAO voor de compensatie van werk met bijzondere eisen. Het dagelijks bestuur stelt in overleg met de medezeggenschap vast voor welke werkzaamheden een compensatie van 72 of 144 euro per maand geldt (Artikel 3.4.14). Voor het vaststellen van deze bijzondere eisen vormen de RI&E en het sectoral ontwikkelde beoordelingsinstrument Bezwarende omstandigheden belangrijke hulpmiddelen (Artikel 5.3.10). Echter, ook andere hulpmiddelen kunnen voor dit doel worden ingezet.  

Meetinstrument Bezwarende omstandigheden
Bij de toepassing van dit instrument dient een aantal aspecten zorgvulidg in overweging te worden genomen:

  • Het meetinstrument stamt uit 2013 en is in 2014 voor het laatst aangepast. Het kan dus zo zijn dat op een aantal aspecten het meetinstrument niet meer geheel actueel aansluit op de huidige arbocatalogi in de sector waterschappen en de arbowet. In het rapport 'Toelichting meetinstrument bezwarende omstandigheden', welke je in de rechter kolom op deze pagina kan downloaden, vind je alle normen op basis waarvan het instrument destijds is gebasseerd en op basis waarvan je een vergelijking kan maken met actuele gegevens.
  • In het instrument zijn alleen bezwarende omstandigheden opgenomen die eventueel kunnen leiden tot een gezondheidsrisico en waarvoor ook normen aanwezig zijn. Bezwarende omstandigheden zonder gezondheidsrisico's, zoals bijvoorbeeld, stank, vuil werk, dragen van PBM's, zijn niet in het instrument opgenomen.
  • Voor bezwarende omstandigheden die leiden tot een gezondheidsrisico geldt vanuit de arbowet de zorgplicht en dienen maatregelen getroffen te worden om het risico te elimineren of te verminderen aan de hand van de arbeidshygienische strategie. Deze situatie is dus altijd tijdelijk van aard.
  • Het instument kan als hulpmiddel worden ingezet voor het vaststellen van bijzondere eisen conform de SAW, maar geeft geen direct uitsluitsel over de hoogte van de financiele compensatie. Hiervoor dient zelf een vertaalslag te worden gemaakt. 

Meetinstrument
Via onderstaande banner kom je bij het online meetinstrument waar je met een (aan te maken) gebruikersnaam en wachtwoord kan inloggen. In het najaar van 2014 heeft een update van het instrument plaatsgevonden. Hierdoor is het nu ook mogelijk om ingevoerde gegevens te bewaren als PDF- of WORD-file en te printen. Opslaan in WORD is niet mogelijk bij Apple/Mac-systemen (alleen als PDF).


  
 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman