Datum gewijzigd: 24-05-2019

Deel deze pagina


Branche RI&E

In eigen regie de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren? Dan biedt de ‘Branche RI&E Waterschappen’ uitkomst. Dit online, doe-het-zelf instrument is kosteloos beschikbaar voor waterschapsorganisaties. Met de Branche RI&E Waterschappen kunnen preventiemedewerkers, KAM- en arbocoördinatoren, of P&O'ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket, de RI&E zelf uitvoeren, desgewenst met deskundige ondersteuning.

De Branche RI&E Waterschappen is getoetst door het Steunpunt Erkenning voor Toetsingsvrijstelling en voldoet aan de erkenningscriteria van branche RI&E-instrumenten. In de branche RI&E is een koppeling gemaakt met de informatie uit de arbocatalogi voor de sector waterschappen. De Branche RI&E Waterschappen helpt organisaties om in eigen regie de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren en het bijbehorende plan van aanpak op te stellen.

Nieuws update Branche RI&E

  • December 2017: Een nieuwe vragenlijst is geupload. Deze nieuwe vragenlijst is ontwikkeld door een werkgroep van arbo-professionals in de sector. De vragen in de vragenlijst zijn geactualiseerd naar de laatste stand van de wetgeving en de meest recente versies van de arbocatalogi in de sector waterschappen (let op: ook de concept arbocatalogus Explosieveiligheid is opgenomen in de vragenlijst, maar deze ligt nog ter toetsing bij iSZW!). Daarnaast is er voor gekozen om de indeling van de vragenlijst te wijzigen naar twee niveaus: 1) Vragen op beleidsniveau: beleid op strategisch/tactisch niveau 2) Vragen op operationeel niveau: uitvoering van beleid op locatie/object. Door deze nieuwe indeling wordt voorkomen dat per object dezelfde beleidsvragen moeten worden beantwoord. Vragen of opmerkingen over de nieuwe vragenlijst? Mail naar info@aenowaterschappen.nl.
     
  • September 2017: Het is vanaf nu ook mogelijk om zelf aanpassingen/toevoegingen te maken in de vragenlijst. Hiervoor kan een kopie worden gemaakt van de basisvragenlijst waarin wijzigingen kunnen worden gemaakt. Ga hiervoor naar tabblad 'Beheer' > 'RIE-vragenlijsten' en maak een kopie van de basisvragenlijst. Sla deze op onder een andere naam en voer hierin de bewerkingen uit. LET OP: aanpassingen in de basisvragenlijst zijn voor eigen verantwoordelijkheid!

Account aanvragen voor Branche RI&E Waterschappen
Aan de slag met de Branche RI&E Waterschappen? Vraag dan een account aan via het aanvraagformulier.

Heeft jullie organisatie al een account? Ga dan rechtstreeks naar de Branche RI&E Waterschappen en log in met jullie account. Klik hier.

Technische vragen
Voor technische vragen kun je bellen met de servicedesk van IT&Care, telefoonnummer 030-2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl.


 

 

Gerelateerde instrumenten

Gerelateerde publicaties

    Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman