Datum gewijzigd: 21-04-2019

Deel deze pagina


EVC-traject

Laat zien wat je waard bent

 

Test

"Ontzettend trots op mijn EVC" 

Lees hier DE PRAKTIJK nr. 9 over de ervaringen van 15 muskusrattenbestrijders (Wetterskip Fryslân) met het EVC-traject.

Heeft een medewerker wel de ervaring en capaciteiten, maar niet de juiste diploma's voor een functie? In een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) brengt een medewerker nauwkeurig zijn of haar kennis en vaardigheden in kaart. Een landelijk erkend certificaat als bewijs van de kwaliteiten vergroot de loopbaankansen van een medewerker.

Het werk bij waterschapsorganisaties verandert in hoog tempo. Organisaties krijgen nieuwe opdrachten en werken samen met andere partners. Nieuwe werksoorten ontstaan en functies veranderen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers meegroeien en investeren in hun eigen ontwikkeling. Voor sommige medewerkers kan een EVC-traject, Erkenning Verworven Competenties, een eerste stap zijn. In een EVC-traject laat  een medewerker zien wat hij of zij waard is.

Het EVC-traject
In een EVC-traject onderzoekt een medewerker zijn of haar kennis en vaardigheden. De medewerker verzamelt in het traject bewijzen voor kennis en vaardigheden die hij of zij tijdens opleidingen en in de werkomgeving heeft opgedaan. Aan het einde van het traject laat de medewerker in een landelijk erkend certificaat vastleggen wat hij of zij in de praktijk heeft (bij)geleerd.

Twee routes : een diploma behalen of een nieuwe loopbaanstap?
Sinds kort kun je als medewerker kiezen uit twee routes wat betreft het EVC-traject: de onderwijsroute en de arbeidsmarktroute. Wil een medewerker een officieel mbo- of hbo-diploma halen, dan ligt de onderwijsroute voor de hand. Na afloop van het EVC-traject in de onderwijsroute, kan het ervaringscertificaat worden voorgelegd aan de examencommissie van een onderwijsinstelling. Zij bekijken vervolgens of de ervaring kan worden omgezet in vrijstellingen voor (onderdelen van) de opleiding. Een opleiding kan hierdoor aanzienlijk verkort worden en soms leidt het ervaringscertificaat zelfs rechtstreeks tot een diploma. Wil de medewerker sterker staan in het huidige werk of gaat hij/zij voor een nieuwe loopbaanstap, dan is de arbeidsmarktroute meer geschikt. De bekroning van dit EVC-traject is een officieel Vakbekwaamheidsbewijs of een Competentiebewijs (afhankelijk van de meetlat) dat wordt opgenomen in een register.

Intake en begeleiding
Welke route het meest geschikt is en op welk niveau, wordt altijd besproken in een vrijblijvend intakegesprek dat medewerkers kunnen aangaan met een erkend EVC-bureau. Wanneer daarna het EVC-traject wordt opgestart, dan krijgt de medewerker begeleiding door het EVC-bureau.  Het EVC-bureau helpt bij het samenstellen van de bewijzenmap, het portfolio van de medewerker. Bewijzen kunnen diploma’s zijn, maar ook verslagen of foto’s van door de medewerker uitgevoerde projecten en werkzaamheden of verklaringen van (eerdere) leidinggevenden. Aan het eind wordt beoordeeld of de ervaring overeenkomt met (onderdelen van) de gekozen meetlat (een mbo- of hbo-opleiding, een brancheprofiel of een competentieniveau) . De beoordeling is geen examen, maar wordt gevormd door een persoonlijk gesprek met een vakinhoudelijke assessor.

Erkenning capaciteiten
Na een EVC-traject beschikt de medewerker over een uitgebreid 'CV'; dat bestaat uit zijn of haar portfolio en certificaat. Het is een erkenning van capaciteiten van de medewerker door een onafhankelijke 'derde'.
De ervaring die beschreven is in een Ervaringscertificaat kan, binnen de Onderwijsroute, tot vrijstellingen voor een opleiding leiden. De examencommissie van een opleidingsinstantie bepaalt hoeveel vrijstellingen iemand krijgt. In dat geval hoeft de persoon alleen de overgebleven opleidingsmodules te volgen. Het kan dus zo zijn dat een medewerker al heel dicht bij een diploma is. Gaat het niet (direct) om het behalen van een diploma, maar bijvoorbeeld om doorgroei naar een andere functie, dan kan het Ervaringscertificaat binnen de Arbeidsmarktroute omgezet worden naar een Vakbekwaamheidsbewijs of Competentiebewijs. Dit zijn waardevolle documenten voor medewerkers die wel de ervaring, maar niet de papieren hebben en wordt dan ook gezien als het equivalent van een diploma.

Zo verloopt een EVC-traject
Heeft een medewerker interesse in een EVC-traject? Een EVC-traject bestaat uit verschillende stappen. Hieronder staat hoe een EVC-traject verloopt.

Verkennen
Als een medewerker interesse heeft in een EVC-traject, bespreekt hij of zij eerst met de leidinggevende of medewerker P&O of een EVC-traject past in zijn of haar ontwikkeling. Vervolgens wordt een geschikt extern EVC-bureau gekozen. Het A&O-fonds selecteerde drie bureaus als 'hofleveranciers' en beveelt deze aan bij waterschappen. Scroll naar beneden voor links naar de websites van de hofleveranciers.

Intake
Met het EVC-bureau bespreekt de medewerker in een vrijblijvend intakegesprek het doel van het EVC-traject. Wat wil hij of zij ermee bereiken? In dit gesprek krijgt de medewerker informatie en advies over welke standaard gekozen kan worden om zijn of haar ervaring mee te vergelijken (een mbo- of hbo-opleiding, een brancheprofiel of een competentieniveau). Na dit gesprek maakt de medewerker een definitieve keuze of hij of zij met het EVC-traject wil starten of niet.

Portfolio-opbouw
Het EVC-traject bestaat voor een belangrijk deel uit het verzamelen van bewijsmateriaal voor de kennis en vaardigheden die de medewerker de afgelopen jaren heeft opgedaan in opleidingen en in de praktijk van het werk. Al het bewijsmateriaal komt in een portfolio, een persoonlijke verzamelmap. Het maken van een portfolio kost tijd, gemiddeld zo’n 40 uur in totaal.

Gesprek assessor
Als het portfolio klaar is, voert een onafhankelijke en deskundige assessor een beoordeling uit. Hij of zij vergelijkt actuele kennis en vaardigheden van de medewerker zoals die blijken uit de bewijsstukken in het portfolio met de opleidingsstandaard die gekozen is bij de intake. Zijn er voldoende bewijzen? Zijn de bewijzen goed? Komen ze overeen met de opleidingsstandaard?

Certificaat
De beoordeling door de assessor leidt uiteindelijk tot een rapport. Daarin beschrijft de assessor welke van de vereiste delen uit de gekozen opleidingsstandaard (of branchestandaard of competentiestandaard) zijn aangetoond en de medewerker beheerst. Een andere naam voor dit rapport is het Ervaringscertificaat. Het totale traject van intake tot certificaat duurt ongeveer drie maanden.

Ervaringsprofiel (EVP)
Wanneer medewerkers zich willen oriënteren op (een vervolgstap in) hun loopbaan of wanneer ze zich sterker moeten of willen presenteren en profileren, kan ook volstaan worden met het maken van een Ervaringsprofiel (EVP).  De medewerker volgt hierbij dezelfde stappen als bij een EVC-traject, maar de nadruk ligt meer op het herkennen (in beeld brengen) dan het erkennen (officieel beoordelen) van kennis en vaardigheden. In dit traject heeft de medewerker alleen contact met de trajectbegeleider en er vindt dan ook geen beoordeling plaats met een assessor.
De competenties die herkend worden, kunnen niet leiden tot een opleidingsverkorting of diploma of tot een Vakbekwaamheidsbewijs.  In het intakegesprek stelt de medewerker  samen met het EVC-bureau vast of dit in zijn of haar situatie wellicht een goede optie is.

Bekijk op hieronder de films over de succesvolle ervaringen van collega’s met een EVC-traject.
             
Hofleveranciers EVC & EVP-trajecten
Als waterschapsorganisatie samen met een aanbieder aan de slag met het Ervaringscertificaat (EVC) of Ervaringprofiel (EVP) voor een of meerdere van jullie medewerkers? Om je daarbij te helpen heeft het A&O-fonds Waterschappen een voorselectie gemaakt van drie EVC/EVP-aanbieders. Onze 'Hofleveranciers': Bureau STERK, Libereaux en EVC Centrum Vigor. Deze drie bureaus zijn samen met een werkgroep van P&O-ers en OR-leden uit de sector zorgvuldig geselecteerd, waarbij een aantal criteria centraal stonden: visie, kwaliteit, ervaring en aansluiting bij de sector. Uiteraard ben je als organisatie ook vrij om in zee te gaan met een ander bureau op de markt! Klik op de tekst boven onderstaande logo’s voor meer informatie over de EVC/EVP-Hofleveranciers en hun manier van werken en de prijzen die ze hanteren.

 

Profiel Libereaux                             Profiel Sterk                                   Profiel Vigor

                                   Joke Bergshoeff onafhankelijk adviseur EVC- en EVP-trajecten sector waterschappen
Voor organisaties die zich willen oriënteren op EVC- en EVP-trajecten en/of daar vragen over hebben, heeft het A&O-fonds Waterschappen een onafhankelijk adviseur aangesteld in de vorm van Joke Bergshoeff van bureau Bergshoeff Advies. Waterschapsorganisaties kunnen kosteloos gebruik maken van de volgende dienstverlening die zij namens het A&O-fonds Waterschappen kan aanbieden:

  • Helpdesk voor vragen over EVC- en EVP-trajecten en aanbieders via telefoon of email.
  • Houden van algemene presentaties voor afdelingen P&O, MT's of OR over EVC- en EVP-trajecten op locatie.
  • Adviesgesprekken met P&O-ers over beleidsontwikkeling rond EVC- en EVP-trajecten op organisatieniveau en het selecteren van aanbieders. 
  • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor (groepen) medewerkers op locatie, eventueel in samenwerking met de Hofleveranciers.

Voor bovenstaande ondersteuning kunnen waterschapsorganisaties contact opnemen met Joke Bergshoeff via e-mail info@aenowaterschappen.nl of via telefoonnummer 06-42020884.

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman