Datum gewijzigd: 24-05-2019

Deel deze pagina


Financiële loopbaanplanner

Inzicht in je financiële situatie, nu en later

 

Beeld

"Fijn om te weten dat het goed zit" 

Lees hier het interview met André Smits (Waterschap De Dommel) over zijn ervaring met de Financiële loopbaanplanner

Goed inzicht in je financiële situatie helpt medewerkers bij het maken van beslissingen in hun privéleven. Ook voor het maken van keuzes in hun loopbaan is inzicht in de financiële gevolgen van belang. Voor nu en voor later. Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt medewerkers in de sector waterschappen hierbij met een gratis online Financiële loopbaanplanner.

Veranderingen in het werk of in een privésituatie kunnen gevolgen hebben voor de financiële situatie van een medewerker. Bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Of de keuze voor verandering van functie of werkgever, minder uren gaan werken, een studie volgen of eerder stoppen met werken. Ook bij onverwachte gebeurtenissen, zoals arbeidsongeschiktheid of een scheiding, verandert er veel. Het is goed om als medewerker inzicht te hebben in eventuele financiële gevolgen. De gratis Financiële loopbaanplanner geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie, nu en later.

Financiële loopbaanplanner
De Financiële loopbaanplanner is het digitale online instrument van MijnGeldzaken dat medewerkers een compleet beeld geeft van hun huidige financiële huishoudboekje: inkomen, vermogen, pensioenopbouw en uitgaven. Zo weet de medewerker precies hoe hij of zij er nu voor staat. Het kan je vervolgens in verschillende scenario’s laten zien wat een verandering in het werk of de privésituatie voor financiële gevolgen heeft. Zowel nu als later. Via het A&O-fonds Waterschappen kunnen alle medewerkers in de sector waterschappen één jaar gratis gebruikmaken van dit instrument.  Ook kan de medewerker via het systeem online financieel advies inkopen door een onafhankelijk adviseur. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Weloverwogen keuzes
De Financiële loopbaanplanner geeft  medewerkers een helder beeld van hun financiële situatie, nu en later. De mogelijkheid om in het systeem verschillende scenario’s in te voeren en de financiële consequenties daarvan door te rekenen, helpt hen bij het maken van weloverwogen keuzes in het werk en de privésituatie. En een medewerker kan zich met de Financiële loopbaanplanner voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen.


Zo werkt de Financiële loopbaanplanner
Wil een medewerker graag gebruikmaken van de Financiële loopbaanplanner? Hieronder staat hoe een medewerker dat kan doen. Via onderstaande link krijgt de medewerker toegang tot de Financiële loopbaanplanner.

MijnGeldzaken.nl

Hier kan de medewerker een account aanmaken door het invoeren van zijn of haar naam en het e-mailadres van het werk. Zo kunnen wij controleren of iemand daadwerkelijk binnen de sector waterschappen werkt. Na het aanmaken van het account ontvangt de medewerker een ‘zilver’ abonnement en kan hij of zij aan de slag.

Gedurende één jaar vanaf de dag van het aanmaken van het account, kan de medewerker kosteloos gebruikmaken van het instrument. Het A&O-fonds Waterschappen vergoedt de kosten van het abonnement. Na één jaar ontvangt de medewerker een e-mail, met de melding dat zijn of haar account van zilver wordt overgezet naar brons. Een brons abonnement is gratis en biedt beperktere mogelijkheden. De medewerker kan er dan zelf voor kiezen om het zilver abonnement te verlengen, maar betaalt daar dan zelf de kosten voor. Eventueel kan de medewerker aan zijn of haar werkgever vragen om dit te vergoeden vanuit het Persoonsgebonden basis budget (PBB). Als een medewerker niets doet, vervalt gewoon na één jaar het zilver abonnement en heeft de medewerker verder geen kosten.

Algemene voorwaarden
Het A&O-fonds Waterschappen heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf FinBase, die het instrument MijnGeldzaken.nl heeft ontwikkeld, over vergoeding van de kosten. Indien een medewerker een account aanmaakt, gaat hij of zij als gebruiker een transactie aan met FinBase. Op alle transacties tussen gebruiker en FinBase (via het platform MijnGeldzaken.nl) zijn de algemene voorwaarden en privacybepalingen van FinBase van toepassing die door gebruiker worden aanvaard bij gebruik van het platform.

Privacy
FinBase (de organisatie achter MijnGeldzaken.nl) handelt volgens de Wet Bescherming persoonsgegevens. De financiële gegevens van een medewerker kunnen op geen enkele wijze worden doorgespeeld naar derden, dus ook niet naar de werkgever! Dat is bij wet ook verboden. Alleen wanneer de medewerker daar expliciet toestemming voor geeft, kunnen gegevens worden ingezien door derden. Verder kan een medewerker gegevens verwijderen wanneer hij of zij dat maar wil. FinBase staat onder toezicht van de AFM.

De algemene voorwaarden en privacybepalingen van FinBase vind je hier.

In-company workshops in 2019: Aan de slag met de Financiële Loopbaanplanner 
In 2019 kunnen alle organisaties in de sector waterschappen gratis via het A&O-fonds Waterschappen een in-company workshop van twee uur afnemen over de Financiële loopbaanplanner. De kosten voor de inhuur van de externe adviseur van MijnGeldzaken.nl die de workshop houdt zijn voor rekening van het A&O-fonds Waterschappen. In deze workshop krijgen medewerkers hulp en uitleg over de mogelijkheden van het systeem. Aan de workshop kunnen maximaal 15 medewerkers deelnemen. Voor de workshop stelt het A&O-fonds ook promotiemateriaal ter beschikking waarmee men binnen de eigen organisatie zowel de Financiële loopbaanplanner als de workshop onder de aandacht kan brengen. Tevens is er een draaiboekje voor de voorbereiding van de workshops gemaakt. Voor meer informatie over deze in-company workshop neem contact op met Fiona Janssen via info@aenowaterschappen.nl

Meer informatie
Nog vragen over de Financiële loopbaanplanner? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-7630020.
Technische vragen kun je stellen via e-mail info@mijngeldzaken.nl.

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman