Datum gewijzigd: 30-09-2020

Deel deze pagina


HR & de Omgevingswet


Per 1 januari 2021 Omgevingswet 
Op 1 januari 2021 is de inwerkingtreding van de Omgevingswet een feit. De Omgevingswet gaat uit van meer samenhang, integraliteit, participatie met de omgeving en denken in mogelijkheden. Voor overheden betekent dit een andere manier van denken en werken, immers zo’n 80% van de verandering gaat over houding en gedrag.

De Routekaart, aan de slag met de HR-Veranderopgave
Om met deze verandering aan de slag te kunnen gaan is eind juni 2018 De Routekaart 'Anders werken voor waterschappen' met gereedschapskist gelanceerd. De Routekaart geeft inzicht en grip op de verandering en ontwikkeling van houding, gedrag en kennis die nodig is om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de gereedschapskist bevinden zich een aantal handige instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet.

De Routekaart is tot stand gekomen op basis van betrokkenheid en input van ruim 45 energieke waterschappers, grotendeels HR- en organisatieadviseurs. Om waterschappen te ondersteunen verder te ondersteunen bij de HR-Veranderopgave heeft het A&O-fonds Waterschappen het project ‘HR & de Omgevingswet’ geïnitieerd.

Project A&O-fonds Waterschappen
In het najaar van 2018 heeft het A&O-fonds Waterschappen de ondersteuning van de HR-veranderopgave van de Omgevingswet op zich heeft genomen. Hiermee kreeg deze een structurele plek binnen de sector vanuit het project HR & de Omgevingswet. Zo is er op een duurzame wijze aandacht en facilitering voor de HR-professional die vanuit het perspectief van de medewerker met deze opgave te maken heeft. Ook richt het A&O-fonds zich op de ondersteuning van de medezeggenschap binnen organisaties daar waar het gaat om deze HR-veranderopgave.

Speerpunten vanuit het Project HR & de Omgevingswet
1. Implementatie van de Routekaart
Waterschappen ondersteunen met het zicht en grip krijgen op de veranderopgave.

2. HR-Netwerk Omgevingswet
In stand houden en verder ontwikkelen van het HR-netwerk Omgevingswet
Zorgen voor uitwisseling van kennis en 'best experiences' binnen het netwerk

3. Verandering houding en gedrag en ontwikkeling kennis
Ondersteuning van de sector bij verdere verandering van houding en gedrag en ontwikkeling van kennis die nodig is voor de Omgevingswet

Door te klikken op de verschillende tegels hieronder kun je meer informatie vinden over de activiteiten van het project HR & de Omgevingswet.

Info of vragen
Heb je vragen over het Project ‘HR & de Omgevingswet’, of heb je informatie die zinvol is voor andere waterschappen om te delen, neem dan contact op met Annemie van Loon, Projectmanager HR & de Omgevingswet. Zij is te bereiken via e-mail annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl

Voor de HR-Veranderopgave bestaat een HR-Netwerk Omgevingswet. Via dit netwerk wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. Je kunt je hiervoor aanmelden door op onderstaande tegel te klikken. Dan ontvang je ook automatisch de nieuwsbrief van het A&O-fonds Waterschappen over dit thema.
 

Incompany workshops

Werkatelier leidinggevenden

HR-Netwerk Omgevingswet

MOOC

Toolbox Ontwikkelen voor de Omgevingswet

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman