Datum gewijzigd: 11-07-2020

Deel deze pagina


HR-monitor

 


Wil je aan de slag met het HR- of arbeidsmarktbeleid binnen jouw organisatie? Maak dan gebruik van de HR-monitor Waterschappen. De HR-monitor geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s. Het benchmark onderzoek voor de HR-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door het A&O-fonds Waterschappen. Dit doen we met behulp van een (online) enquête onder de HR-contactpersonen bij iedere waterschapsorganisatie.

De gegevens in de monitor bieden input aan sociale partners voor de cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van sectoraal beleid. Daarnaast biedt het individuele organisaties zicht op hun HR-prestaties afgezet tegen de sector als totaal en andere organisaties, alsmede een impuls voor de verdere HR-beleidsontwikkeling.

Inhoud HR-monitor Waterschappen
De HR-monitor bevat gegevens over de volgende onderwerpen:

  • Formatie en bezetting
  • Externe inhuur
  • Mobiliteit
  • Ziekteverzuim
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Beloning
  • Opleiden en ontwikkelen
  • Agressie en arbeidsongevallen


Dashboard HR-monitor 2018
Alle gegevens van de HR-monitor 2018 van de sector waterschappen kunnen worden geraadpleegd via een digitaal dashboard. Van de HR-monitor 2018 bestaat geen ‘papieren’ versie meer. Het dashboard bestaat uit twee delen: een open deel waar alle data voor de gehele sector is te vinden en een gesloten deel waar de gegevens van alle waterschappen afzonderlijk worden gepresenteerd. Om in het gesloten deel te komen kunnen organisaties uit de sector waterschappen inloggen met dezelfde inloggegevens als bij het dashboard van de HR-monitor 2016. Mocht je je inloggegevens niet meer weten, dan kan je deze opvragen via info@aenowaterschappen.nl.

We raden je aan om eerst via het menu de ‘Leeswijzer’ te openen en daar meer te lezen over de achtergrond en gebruiksaanwijzing van de HR-monitor 2018. Onder ‘Highlights’ vind je een praktische samenvatting van de kerncijfers. Klik hieronder voor het dashboard HR-monitor 2018.
 

                                             Dashboard HR-monitor 2018


HR-monitor 2020
Eind 2020 starten wij met de voorbereidingen voor de HR-monitor 2020, begin 2021 start hiervoor het veldwerk.

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman