Datum gewijzigd: 03-12-2021

Deel deze pagina


IntegriteitWaterschappen zijn op grond van de wet verplicht om een integriteitsbeleid te voeren, dat bovendien onderdeel moet zijn van het personeelsbeleid. Dat wil zeggen dat van een waterschap wordt verwacht dat zij duidelijk maakt wat goed ambtelijk handelen inhoudt en hoe zij misbruik wil voorkomen. Maar het betekent ook dat integriteit aan de orde moet komen op de belangrijke momenten in de bedrijfsvoering, zoals tijdens HR-gesprekken met medewerkers. Maar louter de verplichting geeft nog niet het gewenste resultaat. Daarvoor is beleid nodig, dat doelen en middelen stelt en een tijdpad geeft.

Toolbox integriteit
Door het A&O-fonds Waterschappen is een Toolbox Integriteit ontwikkeld. Deze toolbox is ontwikkeld om waterschappen te ondersteunen bij het vormgeven en op orde houden van het integriteitsbeleid voor medewerkers. De toolbox bevat handreikingen en modelteksten.

  • Handreikingen geven achtergrondinformatie over doel, karakter en opzet van de verschillende elementen van het integriteitsbeleid. Zij beogen te maken keuzes inzichtelijk te maken en een houvast te bieden voor de praktijk.
  • Modelteksten zijn bedoeld om als voorbeeld te dienen. Nadrukkelijk verdient het opmerking dat de modelteksten niet beogen de standaard te vormen voor de sector waterschappen. Het implementeren van het integriteitsbeleid en het proces waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt, zijn minstens net zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat.

In veel gevallen zijn de handreikingen en modelteksten geïnspireerd op reeds bestaande instrumenten, zoals door verschillende partijen in de loop van de tijd ontwikkeld. Bij alle onderdelen zijn verder relevante bronnen weergegeven.

TOOLBOX INTEGRITEIT
Hieronder vind je de Toolbox Integriteit die is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De toolbox is in november 2018 gepubliceerd en in 2020 aangepast in verband met wetswijziging.

1. Integriteitsbeleid

2. Gedragscode

3. Eed of belofte

4. Nevenactiviteiten

5. Aantasting van integriteit

6. Kwetsbaarheden in kaart

7. Versterken bewustzijn

8. Beleving en effectiviteit

9. Normalisering

10. Integriteit van bestuurders

Gerelateerd nieuws
     

    Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman