Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


Leidraad medisch onderzoek


Waterschappen kunnen verschikkende soorten medische onderzoeken inzetten onder hun medewerkers: aanstellingskeuringen, (verplicht) periodiek onderzoek en preventief medisch onderzoek (PMO). De SAW biedt een kader voor de keuringen, maar waterschappen dienen op lokaal niveau verder invulling te geven aan het beleid rond medisch onderzoek.

Om waterschappen hierbij te ondersteunen, ontwikkelt het A&O-fonds Waterschappen in 2019 een leidraad medisch onderzoek medewerkers sector waterschappen. Oplevering van de leidraad wordt verwacht rond de zomer van 2019.  

 

 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman