Datum gewijzigd: 21-04-2019

Deel deze pagina


Loopbaan op peil

Vijf stappen voor een goed loopbaangesprek

 

Beeld

Lees hier DE PRAKTIJK nr. 8 over de pilot over de gesprekscyclus met Loopbaan op peil

Loopbaanontwikkeling begint vaak met een goed loopbaangesprek tussen een medewerker en leidinggevende. Dat is niet altijd eenvoudig. Om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij dit gesprek, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. Met de aanpak Loopbaan op peil zitten medewerker en leidinggevende goed voorbereid aan tafel.

Door de aanstelling in algemene dienst heeft een medewerker in de toekomst vaker een gesprek met de leidinggevende over zijn of haar loopbaanontwikkeling. Wat zijn de wensen en mogelijkheden van de medewerker en van de organisatie? Misschien denkt de medewerker zelf na over een nieuwe loopbaanstap en wil hij of zij dat eens bespreken om te onderzoeken waar kansen liggen. Het is prettig als een medewerker en leidinggevende dan dezelfde verwachtingen hebben van het gesprek. De aanpak Loopbaan op peil geeft een medewerker en leidinggevende via de Praatkaart vijf stappen voor een goed loopbaangesprek.

Loopbaan op peil
De aanpak Loopbaan op peil is een hulpmiddel voor een medewerker en leidinggevende om samen een goed loopbaangesprek te voeren. De Praatkaart staat centraal in de aanpak. Het is een praktische kaart die tijdens het gesprek op tafel ligt met de vijf stappen voor een goed loopbaangesprek. De stappen zijn: het loopbaangesprek, de huidige werksituatie, veranderingen om ons heen, de loopbaanontwikkeling van de medewerker en de loopbaan op peil. De Praatkaart kan dienen als leidraad voor het gesprek. Zo weet de medewerker zeker dat de belangrijkste zaken voor zijn of haar loopbaanontwikkeling aan de orde komen.

Om zichzelf voor te bereiden op de vijf stappen in het gesprek, biedt de website www.loopbaanoppeil.nl de medewerker praktische achtergrondinformatie, vragen, opdrachten en tips. Door het invullen van vragen over de vijf stappen kan een medewerker voor zichzelf zijn of haar inbreng makkelijk op een rijtje zetten. Ook een leidinggevende kan zich via deze website voorbereiden op het gesprek.

Beter gesprek
Door een loopbaangesprek via de website loopbaanoppeil.nl voor te bereiden kunnen medewerker en leidinggevende een beter gesprek voeren. Zij hebben beiden immers al nagedacht over de verwachtingen van het gesprek, de huidige werksituatie, de veranderingen binnen de organisatie en de toekomstige loopbaanplannen. Ook een leidinggevende heeft zich op die manier kunnen voorbereiden. Door de vijf stappen via de Praatkaart te doorlopen, komt alles rondom de loopbaanontwikkeling van een medewerker aan bod en kunnen medewerker en leidinggevende concretere afspraken maken.

Zo werkt Loopbaan op peil
Een medewerker kan voorstellen de Praatkaart te gebruiken voor een loopbaangesprek. Hieronder staat hoe de medewerker dat kan doen.

Voorbereiding
Via onderstaande link kunnen medewerkers ter introductie een filmpje bekijken en de Praatkaart downloaden. 
 

www.loopbaanoppeil.nl

Op het deel voor medewerkers kunnen zij het gesprek voorbereiden. Tip: een medewerker kan eventueel eerst de Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen invullen. Voor informatie over de Loopbaanscan klik je hier.

Vragenlijst invullen
Ter voorbereiding kan een medewerker vragen beantwoorden over de vijf stappen. De antwoorden worden opgeslagen in een PDF-bestand dat de medewerker kan meenemen naar het gesprek. De medewerker dient de PDF direct te printen of op te slaan. De ingevulde informatie wordt namelijk maar tijdelijk vastgehouden op het apparaat waarop de scan is ingevuld. Loopbaanoppeil.nl verstrekt en/of slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de medewerker ontvangt de gegevens. Het is puur bedoeld voor zelfreflectie en voorbereiding van het gesprek.

Leidinggevende vooraf informeren
Als een medewerker de Praatkaart wil gebruiken in een gesprek, dient hij of zij dit ruim voor het gesprek te melden aan de leidinggevende zodat deze zich ook hierop kan voorbereiden. Het is niet verplicht de Praatkaart te gebruiken, maar wel aan te bevelen voor medewerker en leidinggevende. De Praatkaart is te gebruiken als in het planningsgesprek het thema loopbaanontwikkeling aan de orde komt en in ieder ander loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende.
 

Bekijk hieronder de video over de aanpak Loopbaan op peil


Privacy
De ingevulde informatie wordt tijdelijk vastgehouden op het apparaat waarop de scan is ingevuld. Loopbaanoppeil.nl verstrekt en/of slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de medewerker ontvangt de gegevens. Het is puur bedoeld voor zelfreflectie en voorbereiding van het gesprek. Loopbaan op peil wordt aangeboden door het A&O-fonds, hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van website, te weten: Qidos. Klik hier voor de privacyverklaring van Qidos.

Meer informatie
Nog vragen over Loopbaan op peil? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-7630020.

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman