Datum gewijzigd: 23-06-2021

Deel deze pagina


Loopbaanscan
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat durf ik? Zit ik nog op de goede plek of ben ik toe aan een nieuwe uitdaging? En hoe pak ik dat aan? De digitale Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen helpt medewerkers met het vinden van antwoorden op deze vragen. De Loopbaanscan is gratis voor medewerkers in de sector waterschappen.

Medewerkers in de sector waterschappen krijgen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken. De cao Waterschappen en de sector bieden daarvoor veel mogelijkheden. Zo kun zij grotendeels zelf hun loopbaan bepalen. Maar soms heeft een medewerker vragen over de richting die bij hem of haar past: kan ik me ontwikkelen binnen mijn huidige functie of heb ik de kwaliteiten voor een andere functie binnen de organisatie of daarbuiten? De Loopbaanscan helpt medewerkers bij het bepalen van de juiste koers in hun loopbaan.

De Loopbaanscan
De Loopbaanscan bestaat uit digitale vragenlijsten die een medewerker zelf thuis op de computer kan invullen. De vragenlijsten gaan over persoonlijke eigenschappen, werkmotieven, werkvoorkeuren, voorkeurrollen, talenten, competenties en veranderkracht. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer één uur. 

Als de medewerker klaar is, kan deze gelijk zijn of haar persoonlijke rapport downloaden met de resultaten op de verschillende onderdelen. Alleen de medewerker krijgt dit rapport. Niemand anders kan het bekijken. Bij het rapport zitten ook tips. Hiermee kan de medewerker zelf aan de slag gaan met zijn of haar loopbaan. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

Groter zelfinzicht
De Loopbaanscan geeft een medewerker een onafhankelijk beeld van wie hij of zij is, hoe de medewerker graag werkt en wat hij of zij wilt. Dat is fijn om te hebben als de medewerker zijn of haar blik wil verruimen, binnen of buiten de huidige functie. Het vergroot het zelfinzicht van de medewerker. Het invullen van de scan betekent niet automatisch dat de medewerker ook iets anders moet gaan doen. Dat bepaalt hij of zij uiteindelijk zelf. Als een medewerker dat zelf wil, kan hij of zij de resultaten uit de Loopbaanscan in een loopbaangesprek bespreken met een loopbaancoach of leidinggevende.

Zo werkt de Loopbaanscan
Een medewerker kan de Loopbaanscan zelf invullen. Hieronder staat hoe de medewerkers dat kan doen.

Aanmelden
Een medewerker kan de Loopbaanscan invullen via onderstaande link. Na registratie krijgt hij of zij via een mail inloggegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot een speciale, beveiligde website waar de medewerker de Loopbaanscan kan invullen. Zo kan alleen de medewerker bij de resultaten en blijft zijn of haar privacy gewaarborgd.
 

Aanmelden Loopbaanscan


Vragen invullen
De Loopbaanscan bestaat uit meerdere vragenlijsten. De medewerker kan de vragenlijsten op verschillende momenten invullen. Iedere computer met een internetaansluiting is geschikt. Adviseer de medewerker de scan op een rustige plek in te vullen, zodat de medewerker zich goed kan concentreren.

Rapportage
Nadat de medewerker de scan heeft ingevuld, kan hij of zij de rapportage downloaden. Adviseer de medewerker de rapportage en tips  goed door te lezen. Herkent de medewerker zich in de resultaten? Wat maken de resultaten los? Wat leert hij of zij over zichzelf?

Resultaten bespreken
De Loopbaanscan levert een medewerker meer op als hij of zij de resultaten bespreekt met iemand die de scan goed kent, zoals een loopbaancoach of -adviseur of medewerker P&O. Dat helpt de medewerker om de resultaten beter te begrijpen en te bedenken wat hij of zij er mee wil doen. Een medewerker kan de resultaten ook gebruiken in de gesprekken met zijn of haar leidinggevende over zijn of haar loopbaanontwikkeling en de besteding van het persoonsgebonden basis budget (PBB).

Plan met concrete acties
De medewerker wordt uitgenodigd een plan met concrete realistische acties en doelen op te stellen voor zijn of haar loopbaanontwikkeling en daarmee aan de slag te gaan.

Privacy
Na registratie krijg je toegang tot een speciale, beveiligde website waar je de Loopbaanscan kunt invullen. Je ontvangt je inloggegevens per mail. Zo kan alleen jij bij de resultaten en blijft jouw privacy gewaarborgd. De Loopbaanscan wordt aangeboden door het A&O-fonds Waterschappen, hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van de website, te weten: LTP. Klik hier voor de privacyverklaring van LTP.

Hulp bij technische problemen
Een medewerker kan bij problemen met inloggen of invullen van de Loopbaanscan contact opnemen met de helpdesk van LTP via (020) 30 50 438 of online@ltp.nl. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur. 

Meer informatie
Nog vragen over de Loopbaanscan? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-7630020.
 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman