Datum gewijzigd: 06-07-2020

Deel deze pagina


Medische onderzoeken


Waterschappen kunnen verschillende soorten medische onderzoeken inzetten onder hun werknemers, te weten:

•    Aanstellingskeuringen (AK),
•    Verplichte Medische Keuring (VMK),  
•    Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

De SAW biedt een kader voor medische onderzoeken, echter waterschappen dienen zelf invulling te geven aan beleid en uitvoering.

Om de waterschappen hierin te ondersteunen, biedt het A&O-fonds Waterschappen de Toolbox Medische onderzoeken werknemers sector waterschappen.

Deze toolbox is een leidraad voor alle bij medische onderzoeken betrokken (arbo en P&O) professionals binnen de waterschappen, voor een optimaal en verantwoord beleid en uitvoering binnen de wettelijke kaders.

De toolbox is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De toolbox is in augustus 2019 gepubliceerd.

De status van deze toolbox is een leidraad. De leidraad is gemaakt op verzoek van sociale partners van waterschappen naar aanleiding van het cao-overleg. De leidraad biedt handvatten. Beleid en uitvoering blijven verantwoordelijkheid van het waterschap. De toepassing van de leidraad als geheel is niet bindend. Daar waar verwezen wordt naar wetgeving en SAW is toepassing wel bindend. Er wordt ingegaan op wetgeving en de SAW. Er zijn externe bronnen geraadpleegd, de bronnen zijn telkens vermeld en er zijn verwijzingen opgenomen om meer te lezen.

Updates worden begeleid door het A&O-fonds waterschappen. Vragen en suggesties voor updates kunnen via info@aenowaterschappen.nl  worden ingediend.

TOOLBOX MEDISCHE ONDERZOEKEN
Hieronder vind je de Toolbox Medische onderzoeken die is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De toolbox is in oktober 2019 gepubliceerd. In de toolbox wordt nog verwezen naar artikelen in de oude cao (SAW). In 2020 zal een aanpassing plaatstvinden in de verwijzingen.
 

1. Algemeen en wetgeving

2. Aanstellingskeuring (AK)

3. Verplichte Medische Keuring (VMK)

4. Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

5. Organisatiebeleid

6. Definities

 


 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman