Datum gewijzigd: 03-12-2021

Deel deze pagina


Meer informatie

 

Er is veel informatie over het realiseren van de banenafspraak. Van hoe pak ik het aan tot het begeleiden van medewerkers na het aannemen. Maar waar vind je nou de informatie die je zoekt? Dit document biedt een praktisch overzicht met vindplaatsen van informatie over de banenafspraak.

Op de website van https://www.opnaarde25000.nl/  staat informatie voor alle overheidswerkgevers.

Zij hebben ook een startpakket gemaakt waarin heel veel informatie over het (starten) met de banenafspraak staat. Zie hier.

Samenvoordeklant is het informatiekanaal voor uitvoerders maar ook handig voor werkgevers. Daar is veel informatie te vinden over wet- en regelgeving en over de wijze waarop de werkgeversdienstverlening vanuit UWV, SW-organisaties en gemeenten is georganiseerd.

De kandidaten vanuit de doelgroep komen grofweg vanuit drie 'kaartenbakken': Wajongers van het UWV, WSW-kandidaten vanuit SW-organisaties en Participatiewet-kandidaten vanuit gemeenten.

·         UWV ontsluit zijn eigen informatie via UWV.nl of werk.nl
·         SW via Cedris.nl of decentrale SW organisatie
·         Gemeenten via VNG.nl of de eigen gemeenten (gemeente waar de kandidaat vandaan komt)

Algemene informatie
Kennisdocument SZW
Participatiewet
Wet Banenafspraak en quotumregeling
Spoorboekje Banenafspraak

Handreiking Partnership en inkoopkracht
Handreiking Wat kost een participatiebaan

De start
Er is een stappenplan gemaakt waarmee je alle stappen inzichtelijk krijgt om de banenafspraak te realiseren.
De waterschappen die het meest succesvol zijn, hebben vooraf geen dik beleidsstuk gemaakt maar procesafspraken tussen management en HR (en het college). Hoe gaan we dit doen, hoe past dit in onze HR-visie (wat voor werkgever wil ik zijn), waar gaan we het van betalen en wie doet wat (welke rol(len) bij HR)? Hiervoor kan een beleidsnotitie handig zijn. Zie voorbeelden hiervan bij praktijkvoorbeelden.

Tip: leg een relatie met andere opgaven, zoals verjongen, uitstroom ouderen, etc.  Dit kan door het onderwerp onderdeel te maken van de (strategische) personeelsplanning en het volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat kan helpen om eenvoudiger plekken en middelen te vinden.

Een belangrijke partner in het proces is het Werkgeverservicepunt (WSP). Deze zijn niet overal hetzelfde ingericht (zie samenvoordeklant.nl), maar elk WSP heeft accountmanagers/adviseurs die kunnen bijstaan bij alle vragen over de doelgroep, subsidies en de wijze waarop je in contact kunt komen met de juiste kandidaat.

Draagvlak in de organisatie
Na het besluit om een inclusieve organisatie te worden, is het belangrijk om draagvlak te krijgen én te houden binnen je organisatie. Communicatie is daarbij een belangrijk middel. Er zijn tal van filmpjes (bijvoorbeeld via YouTube) te vinden die daarbij kunnen helpen. Deze filmpjes geven voorbeelden en leggen uit waarom werken voor de doelgroep belangrijk is. Je kan ook op zoek gaan naar ambassadeurs binnen de organisatie, bijvoorbeeld collega’s met familie die tot de doelgroep behoort en die willen vertellen waarom werken voor deze mensen (en hun omgeving) belangrijk is. Door naast communicatie over de wet en andere feitelijke zaken mensen in beeld te brengen, geef je de inclusieve organisatie een gezicht. Dat kan ook door ontmoetingen te organiseren met mensen uit de doelgroep. Hiervoor kan je het WSP benaderen maar ook bijvoorbeeld de realisten.

Functies creëren
Hoe ga je zorgen dat er werk (vrij) komt voor mensen uit de doelgroep?

1.     Bestaande functies (aanpassen) voor de doelgroep
Vacatures aanbieden bij WSP’s of re-integratiebureaus en vragen of hier kandidaten voor zijn, eventueel met aanpassingen aan de functie.

2.     Functies creëren
Zie VNG-website voor meer informatie en een mogelijke aanpak.

3.     Inspiratie opdoen aan de hand van voorbeelden van andere overheidsorganisaties?
Zie praktijkvoorbeelden en voorbeelden op veel websites zoals SBCM.

4.     Kennismaken met de doelgroep en bij een beschikbare CV (kandidaat) werk zoeken
Je kan in contact komen met kandidaten die via je contactpersoon van het WSP aangedragen worden. Of door deel te nemen aan meet & greet-bijeenkomsten die door diverse organisaties georganiseerd worden zoals: onbeperkt aan de slag, en andere regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vaak (mede) georganiseerd door Op weg naar 100.000 banen.

5.     Stageplekken van scholieren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs omzetten naar banen
Deze groep wordt na aanmelding bij het UWV toegelaten tot het doelgroepenregister. Eigen gemeente en de school voeren dit uit. Informatie over de beschikbaarheid en ondersteuning vanuit gemeenten is lokaal te vinden.

Vinden van kandidaten
Indien je een vacature hebt, kan je deze melden bij het WSP. Zij kunnen je dan helpen om een kandidaat te vinden. Ook zijn er re-integratiebureaus die je kunnen helpen bij het vinden van een passende kandidaat. Zelf oriënteren is ook mogelijk via bijvoorbeeld de kandidatenverkenner.
Meer informatie over het vinden van de juiste kandidaat staat hier.

Match en wat dan?
Informatie over het aanstellen van medewerkers is te vinden in dit artikel: Wilt u een medewerker aannemen met een arbeidsbeperking?  De meeste informatie is ook voor de Waterschappen van toepassing. Vragen over de inschaling kunnen aan de Unie van Waterschappen (Arjan Guijt) gesteld worden.

Andere nuttige informatie:
Loonwaardebepaling
Proefplaatsing

Voorbeeldbrieven staan bij praktijkvoorbeelden.

Begeleiden en hulpmiddelen
Het is zover: er komt iemand bij jullie werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe collega heeft (extra) begeleiding en hulp(middelen) nodig. Hoe dit eruit ziet hangt af van de persoon en waar hij/zij recht op heeft. De organisatie die de medewerker naar de organisatie heeft bemiddeld, moet je daar meer over kunnen vertellen.

Elke medewerker heeft een vast aanspreekpunt nodig op de werkvloer, vaak een directe collega die de rol van mentor/ buddy op zich neemt. Deze persoon kan hiervoor getraind worden door bijvoorbeeld het volgen van een ik ben HARRIE-training" of door een workshop te volgen bij  het SW bedrijf. Bij de meeste kandidaten uit de doelgroep zal begeleiding blijvend nodig zal zijn. Dus bij vertrek van de begeleider moet deze taak overgedragen worden.

Daarnaast zal iemand een professionele begeleider hebben, zoals een jobcoach. Bij SW bedrijven heet het soms anders zoals werkcoach.

Voorbeelden van in te zetten middelen zijn:
·         jobcoaching
·         werkplekaanpassing
·         vervoer
·         hulpmiddelen gerelateerd aan de handicap zoals voorzieningen voor visueel beperkten

Een overzicht van hulpmiddelen/begeleiding is te vinden in het kennisdocument en in de toolkit van samen voor de klant. Deze documenten zijn geschreven voor de uitvoerders van gemeenten, UWV en SW-organisaties.

Daarnaast is het ook goed om het team voor te bereiden op de komst van de nieuwe medewerker. Op welke wijze dit het beste kan gebeuren, hangt af van de medewerker. Afstemming met de kandidaat en zijn/haar begeleider (jobcoach) is daarom aanbevolen. Er worden ook speciale trainingen aangeboden, zoals expeditie Harrie.

Informatie over soorten handicaps staat op verschillende websites, waaronder handicaps.

Meer informatie nodig?

E-magazine Samen voor meer banen


Aanpak SZW
Presentatie Banenafspraak SZW 2020/2021
Handleiding begeleidingsstructuur
Handleiding dienstverleningsaanbod


 

Gerelateerde publicaties
 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman