Datum gewijzigd: 21-04-2019

Deel deze pagina


Ontwikkelingsgericht leidinggeven


Het werk binnen de sector waterschappen veradert. Dit vraagt van medewerkers om zich continue te blijven ontwikkelen in hun werk. In hun eigen fuctie of voor een andere functie. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het stimuleren, coachen en faciliteren van hun medewerkers in de ontwikkeling in hun loopbaan. We noemen dit 'ontwikkelingsgericht leidinggeven'.

Het A&O-fonds Waterschappen heeft samen met professionals en betrokkenen uit de sector een in-company workshop en een intervisie methodiek ontwikkeld om ontwikkelingsgericht leidinggeven te stimuleren. Organisaties kunnen hiermee op een interactieve en inspirerende manier samen met hun leidinggevenden (verder) bouwen aan ontwikkelingsgericht leidinggeven. Hieronder een korte introductie van beide producten.

In-company workshop
Voor organisaties is een format voor een in-company workshop ontwikkeld over het thema ontwikkelingsgericht leidinggeven. Doelgroep van deze workshop zijn leidinggevenden (advies: rond de tien leidinggevenden per workshop). Doel van de workshop is om te komen tot een gezamenlijk vertrekpunt als organisatie rond ontwikkelingsgericht leidinggeven en te bepalen wat er nodig is om als organisatie en individuele leidinggevende hierin succesvol te zijn. De workshop kan worden geleid door een interne medewerker (bijvoorbeeld P&O’er) of een externe workshopleider. Hieronder een overzicht van de beschikbare materialen voor de workshop.

  • Leidraad: Leidraad met hierin opzet, diverse werkvormen en tips voor het goed faciliteren van de workshop voor leidinggevenden. Klik hier voor leidraad.
  • Animatie: Animatie met een overzicht van de zes succesfactoren voor ontwikkelingsgericht leidinggeven voor vertoning tijdens de workshop. De animatie kan ook meegestuurd worden bij de uitnodiging van de workshop om de context te schetsen. Zie animatie onder aan deze pagina.
  • Online zelfscan; Leidinggevenden kunnen met deze online scan zichzelf 'tegen de meetlat houden' voor het thema ontwikkelingsgericht leidinggeven. De scan bestaat uit vijf stellingen per succesfactor. Na afronding volgt een beknopte uitslag met enkele tips die leidinggevenden als pdf via e-mail ontvangen. De scan is in te zetten als opwarmer voorafgaand aan of tijdens de workshop. klik hier voor scan
  • Kaartenset leidinggeven: Setje van zes kaarten met daarop de zes succesfactoren voor ontwikkelingsgericht leidinggeven en een korte toelichting. Deze kaarten zijn in de workshop op verschillende manieren te gebruiken voor het faciliteren van het gesprek hierover tussen leidinggevenden. Enkele blanco kaarten zijn toegevoegd om eventueel een andere succesfactor toe te voegen.
  • Reflectiekaart voor leidinggeven: Een A4 reflectiekaart met daarop de zes succesfactoren en op de achterzijde enkele vragen en ruimte voor persoonlijke reflectie. Deze reflectiekaart is te gebruiken om deelnemers gedurende de workshop tussentijds de belangrijkste inzichten en acties te laten noteren. De reflectiekaart kunnen zij na afloop ter inspiratie meenemen.
  • Kaartenset organisatie: Setje van zes kaarten met daarop zes randvoorwaardelijke en organisatorische thema’s die nodig zijn om ontwikkelingsgericht leidinggeven te faciliteren. Deze kaartensets kunnen gebruikt worden in combinatie met het A3 werkblad, waarmee deelnemers de thema’s kunnen categoriseren en gezamenlijk hierop acties kunnen definiëren.
  • Werkblad organisatie ontwikkelingsgericht leidinggeven: Een A3 werkblad met daarop de zes randvoorwaardelijke en organisatorische thema’s. Op de andere zijde is ruimte om de kaartenset organisatie te categoriseren in ‘dit gaat goed’ en ‘dit kan beter’ om vervolgens van hieruit acties te definiëren.

Voor een overzicht van de materialen zie ook de infoflyer hierover om te verspreiden in jouw organisaties (exemplaren zijn kosteloos te bestellen via info@aenowaterschappen.nl. Indien je interesse hebt voor het workshoppakket met alle materialen, mail dan ook naar info@aenowaterschappen.nl

Kosteloos externe begeleiding bij in-company workshop in 2019
Organisaties die een in-company workshop willen organiseren voor een groep leidinggevenden kunnen in 2019 eenmalig gebruik maken van externe ondersteuning bij het houden van deze workshop. Hiermee krijgen P&O'ers gelijk zicht op hoe zij zelf deze workshop intern kunnen begeleiden indien zij deze aan meerderer groepen willen aanbieden. Voor meer informatie of interesse in deze externe workshopondersteuning, mail naar info@aenowaterschappen.nl

 


Intervisie methode
Naast de materialen voor de in-company workshop is er voor leidinggevenden ook een intervisie methode voor ontwikkelingsgericht leidinggeven ontwikkeld. Deze methode bestaat uit een procesbeschrijving, een afsprakenkaart voor een succesvolle intervisie, zestig vraagkaarten op basis van de zes succesfactoren en tien refl ectiekaarten. Met deze intervisie methode kunnen individuele cases over leidinggeven en ontwikkeling van medewerkers onderling besproken worden. Hiermee kunnen leidinggevenden reflecteren op hun eigen handelen en elkaar coachen. Na een introductieworkshop kunnen deelnemers met deze intervisie methode zelfstandig aan de slag. Leidinggevenden kunnen de intervisie methode als vervolg op de workshop periodiek hanteren in een kleiner groepsverband (advies rond de vijf leidinggevenden per intervisiegroep).

Heb je interesse in deze intervisie methode voor je eigen organisatie en wil je de kaartenset ontvangen? Of heb je nog vragen? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl.


 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman