Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


Persoonsgebonden basis budget

Investeren in je ontwikkeling

 

Beeld

"Door studie steviger in mijn functie" 

Lees hier het interview met Sietske Beuckens (Wetterskip Fryslân) over haar ervaring met het Persoonsgebonden basis budget

Met plezier werken aan een loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Dat is het doel van het persoonsgebonden basis budget (PBB). Medewerkers in de sector waterschappen kunnen sinds 1 januari 2016 vijfduizend euro besteden aan opleidingen of andere activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Met het PBB investeert een medewerker in zijn of haar ontwikkeling!

Medewerkers kunnen het PBB gebruiken voor ontwikkeling naar een andere functie binnen de organisatie. Of misschien ambieert een medewerker een baan in een andere organisatie binnen de waterschapssector of daarbuiten. Ook daarvoor kan hij of zij het PBB inzetten. Het PBB maakt deel uit van de cao voor de waterschapssector. Daarin is ook afgesproken dat medewerkers voortaan in algemene dienst zijn aangesteld, geplaatst in een functie, en zes jaar werkgarantie hebben. Dat betekent tegelijk dat zij vaker met hun leidinggevende in gesprek zullen moeten gaan over hun huidige werk, hun toekomstige functies en wat daar voor nodig is.

Ontwikkelen in de huidige functie
Ook als een medewerker niet meteen een andere functie ambieert, is het zaak dat een medewerker zichzelf blijft ontwikkelen. Functies veranderen en daarmee ook de eisen die het werk aan stelt. Hierdoor is het nuttig en vaak ook noodzakelijk om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Welke activiteiten nodig zijn om de huidige functie met succes uit te blijven oefenen, hangt af van iemands persoonlijke situatie.

Naar een andere functie
Met de aanstelling in algemene dienst, zes jaar werkgarantie en het PBB, wordt schakelen in een loopbaan eenvoudiger. De medewerker krijgt zo meer mogelijkheden om zijn of haar talenten op verschillende plekken binnen de organisatie in te zetten. De baan die een medewerkers ambieert, kan in het verlengde van het huidige werk liggen of juist in een ander vakgebied. Een beleidsmedewerker kan zich bijvoorbeeld willen ontwikkelen naar strategisch adviseur. Of misschien wil  een muskusrattenbestrijder als technisch-administratief medewerker aan de slag. Als een medewerker een andere functie ambieert, komen daar vaak andere eisen bij kijken. Een nieuwe functie vraagt om (verdere) ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het PBB is een uitstekend instrument om die opleidingen te volgen die vereist of zinvol zijn voor een toekomstige functie.

Naar een andere organisatie
Het PBB is in principe bedoeld voor functie- en loopbaanontwikkeling binnen de eigen organisatie. In veel gevallen is het budget echter ook inzetbaar voor ontwikkeling naar een nieuwe functie buiten het huidige vakgebied of organisatie. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie gaande is of omdat iemand zwaar werk doet en hij alleen buiten de huidige organisatie aan de slag kunt in een minder belastend beroep. Ook kan een medewerker het PBB inzetten als hij of zij tijdelijk aan de slag gaat bij een andere werkgever. Bij goed werkgeverschap hoort dat de medewerker ook in zulke situaties perspectief heeft op werk en inkomen. Of en welke opleidingen een medewerker kan volgen voor een overstap naar een andere organisatie gaat altijd in overleg met zijn of haar leidinggevende.

Zo werkt het Persoonsgebonden basis budget
Wil een medewerker gebruikmaken van het PBB? Hieronder staat hoe een medewerker dat kan doen.

Eigen initiatief
Een medewerker dient zelf het initiatief  te nemen in het uitzoeken van opleidingen en/of activiteiten waaraan hij of zij het budget wil besteden. Medewerkers kunnen eventueel via onderstaande link de Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen invullen om te zien welke ontwikkelactiviteiten voor hem of haar nuttig kunnen zijn.

Loopbaanscan

Bespreken
De medewerker bespreekt vervolgens de gewenste opleidingen en/of activiteiten vervolgens met zijn of haar leidinggevende. Voorwaarde is dat de medewerker het budget binnen vijf jaar inzet en dat de gekozen opleiding bijdraagt aan zijn of haar functie- of loopbaanontwikkeling. Op de korte of lange termijn.

Maatwerk
Het PBB is vrij te besteden. Betekent dit dat het budget dan ook voor alles gebruikt kan worden? Bijvoorbeeld ook voor yogalessen of een cursus Frans? In sommige gevallen wel. Iemand die een burn-out heeft, kan baat hebben bij yoga om zijn of haar werk te kunnen blijven doen. Wie na zijn ontslag een camping in Frankrijk wil beginnen, heeft met een cursus Frans perspectief op werk en inkomen. In andere gevallen hebben deze cursussen niets te maken met functie- of loopbaanontwikkeling en moet de medewerker dit soort ontplooiing zelf bekostigen.
Of een cursus of opleiding wel of niet met het PBB bekostigd wordt, is dan ook altijd een individuele overweging. Zo kan een medewerker kort voor een besluit uit dienst te treden wellicht niet het volledige PBB inzetten voor een baan in een andere organisatie, terwijl dit wel kan wanneer hij of zij noodgedwongen uit dienst treedt. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie gaande is of omdat hij zwaar werk doet en alleen buiten de huidige organisatie aan de slag kan in een minder belastend beroep. De inzet van het PBB is hoe dan ook maatwerk.

Beroep
Het wel of niet toekennen van een opleiding of activiteit via het PBB is uiteindelijk een besluit waartegen een medewerker eventueel in bezwaar/beroep kan gaan, mocht hij of zij er met de leidinggevende niet uitkomen.

Onderzoek inventarisatie Best practices persoonsgebonden basis budget
Het A&O-fonds Waterschappen heeft eind 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de best practices rond de implementatie van het PBB binnen waterschapsorganisaties. Het rapport van het onderzoek is hiernaast te downloaden. 
 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman