Datum gewijzigd: 23-06-2021

Deel deze pagina


Platform HR & de Omgevingswet


De afgelopen jaren ondersteunde het A&O-fonds met het project HR & de Omgevingswet projectleiders en HR-professionals in de sector bij de veranderopgave die gaat over houding, gedrag en kennis voor de Omgevingswet. In 2021 zet het A&O-fonds een deel van deze activiteiten voort in de vorm van een Platform HR & de Omgevingswet. Hiervoor organiseren we in 2021 twee bijeenkomsten waar kennisuitwisseling en leren van elkaar centraal staat. Doelgrop van het platform zijn HR-professionals die werken aan verandering houding, gedrag en kennis rond de Omgevingswet.

De eerste bijeenkomst van het platform vindt online plaats op dinsdag 2 maart van 13.00 - 15.00 uur. >> info en aanmelden.

Info of vragen
Heb je vragen over het Platform ‘HR & de Omgevingswet’, of heb je informatie die zinvol is voor andere waterschappen om te delen, neem dan contact op met Annemie van Loon, coordinator Platform HR & de Omgevingswet. Zij is te bereiken via e-mail annemie@veranderenvoordeomgevingswet.nl.

Routekaart Anders werken voor waterschappen

Werkatelier leidinggevenden

Collegereeks Omgevingswet OR-leden

MOOC

Toolbox Ontwikkelen voor de Omgevingswet

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman