Datum gewijzigd: 31-07-2021

Deel deze pagina


Platform arbeidsmarktprofilering


De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van waterschappen om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Waterschappen kiezen daarbij veelal hun eigen strategie. In 2019 is het A&O-fonds gestart met een project dat er enerzijds op is gericht om kennis hierover tussen waterschappen te delen en anderzijds om waterschappen hierbij te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het project richt zich op drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding.

Platform Arbeidsmarktprofilering
Als onderdeel van het project faciliteert het A&O-fonds Waterschappen een Platform rond arbeidsmarktprofilering. Het Platform richt zich op de eerdergenoemde drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding. Doelgroep voor het Platform zijn communicatieadviseurs, recruiters en P&O'ers werkzaam binnen een waterschap op een van deze thema's.

Het primaire doel van het Platform is kennisdeling tussen waterschappen. Daarnaast fungeert het Platform ook als denktank voor ondersteunende activiteiten door het A&O-fonds op dit thema.

Aanmelden
Wil je ook deelnemen aan het platform arbeidsmarktprofilering? Laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl. Wij plaatsen jou dan op de mailinglijst, zodat je via email ook de uitnodigingen ontvangt voor de bijeenkomsten.

Appgroep
Voor het platform is er een appgroep, waar leden onderling informatie kunnen uitwisselen en elkaar vragen kunnen stellen. Wil je ook opgenomen worden in deze appgroep? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl met vermelding van je telefoonnummer.

Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
Met de Handreiking Medewerkersreis Waterschappen helpen we waterschappen om invulling te geven aan de volgende onderwerpen: arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie, pre-boarding, onboarding, staying onboard en -offboarding. Waterschappen kunnen de informatie gebruiken om met deze onderwerpen te starten of hun beleid verder aan te scherpen. Klik hieronder voor de handreiking.
 

Handreiking Medewerkersreis Waterschappen

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman