Datum gewijzigd: 03-12-2021

Deel deze pagina


Platform inclusiviteit


Met de Wet banenafspraak ligt er voor werkgevers een verplichting om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook voor organisaties in de sector waterschappen. Het A&O-fonds Waterschappen en de Vereniging werken voor waterschappen faciliteren op verschillende manieren waterschapsorganisaties bij het invulling geven aan de Wet banenafspraak en de instroom van personen met een arbeidsbeperking bij waterschapsorganisaties. 

Platform inclusiviteit
Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert sinds enkele jaren een sectoraal platform voor professionals werkzaam bij waterschapsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de beleidsthema's Wet banenafspraak en inclusiviteit. Doel van dit platform is kennisuitwisseling, samenwerking en het komen tot een inclusieve sector. Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats van het platform. Coordinator van het platform is Monique Veldhoven (zie onder). Wil je lid worden van dit platform en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl.   

Sectorprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen
Op initiatief van het A&O-fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV, is in april 2021 het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen gelanceerd. Het programma biedt een sectoraanpak en maatwerkondersteuning voor de 35 lidorganisaties bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij ligt de focus op mensen beoordelen op hun talenten in plaats van hun beperkingen. Voor meer informatie, bekijk het onderstaande filmpje of bezoek de programmawebsite Onbeperkte Denkers sector waterschappen: waterschappen.onbeperktedenkers.nl


Monique Veldhoven adviseur banenafspraak sector waterschappen
Monique Veldhoven is ingehuurd door het A&O-fonds Waterschappen als onafhankelijk adviseur banenafspraak. Organisaties in de sector waterschappen kunnen kosteloos een beroep op haar doen voor onder andere de volgende ondersteuning:

  • Vragen over interpretatie van wetgeving en andere zaken gerelateerd aan de banenafspraak
  • Advies over betrekken van externe partijen
  • Advies over opstellen van interne beleidsplannen
  • Het houden van presentaties voor P&O-teams, managementteams over de banenafspraak

Voor ondersteuningsvragen kan direct met haar worden opgenomen via telefoon 06-34796406 of e-mail monique.veldhoven@aenowaterschappen.nl.
 

Aanmelden Platform en appgroep

Monitor banenafspraak

Wet- en regelgeving

Handige links

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrieven

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman