Datum gewijzigd: 24-02-2020

Deel deze pagina


Platform opleidingsprofessionals

 
Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert sinds 2017 een sectoraal platform voor opleidingsprofessionals werkzaam bij waterschapsorganisaties over leren en ontwikkelen. Doel van dit platform is kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering.

Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats van het platform. Het samenstellen van het programma van deze bijeenkomsten vindt plaats in overleg met de leden van het platform. 
 
In de rechterkolom zijn de presentaties van de laatste bijeenkomst beschikbaar.

Voor meer informatie over of aanmelden voor het platform opleidingsprofessionals, neem contact op via info@aenowaterschappen.nl.

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman