Datum gewijzigd: 22-09-2021

Deel deze pagina


Platform opleidingsprofessionals

 
Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert sinds 2017 een sectoraal platform voor opleidingsprofessionals werkzaam bij waterschapsorganisaties over leren en ontwikkelen. Doel van dit platform is kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering.

Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats van het platform. Het samenstellen van het programma van deze bijeenkomsten vindt plaats in overleg met de leden van het platform. Daarnaast treffen leden elkaar bij gelegenheid in focusgroepen.
 
In de rechterkolom zijn de presentaties van de laatste bijeenkomst beschikbaar.

Judith Barneveld coördinator Platform opleidingsprofessionals
Judith Barneveld is ingehuurd door het A&O-fonds Waterschappen als coördinator van het Platform opleidingsprofessionals. Voor vragen over het Platform kan je met haar contact opnemen via judith.barneveld@dewerkwijze.nl of telefoon 06 - 15 34 33 95.


Aanmelden
Wil je ook deelnemen aan het platform opleidingsprofessionals, laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl. Wij plaatsen jou dan op de mailinglijst, zodat je via email ook de uitnodigingen ontvangt voor de bijeenkomsten.

Appgroep
Voor het platform is er een appgroep, waar leden onderling informatie kunnen uitwisselen en elkaar vragen kunnen stellen. Wil je ook opgenomen worden in deze appgroep? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl met vermelding van je telefoonnummer.

 
 

Focusgroepen

Waternetwerk MBO-prijs

E-learning voor waterschappen

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman