Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


Scan vitaal in je werk

Gezond en plezierig blijven werken

 

Beeld

"Scan gaf al signalen voor mijn burn-out" 

Lees hier het interview met Maria Rosendal (Informatiehuis Water) over haar ervaring met de Scan vitaal in je werk

Voor duurzame inzetbaarheid moeten medewerkers met plezier werken en gezond blijven. Daarom is het belangrijk dat medewerkers werk doen dat bij hen past. Zowel fysiek als mentaal. De scan vitaal in je werk geeft medewerkers inzicht in hun werkbeleving en werkvermogen en helpt hen om privé of in het werk op tijd dingen aan te passen om uitval te voorkomen.

Duurzaam inzetbaar blijven wordt steeds belangrijker. Een medewerker moet immers langer doorwerken tot aan zijn of haar pensioen. Duurzaam inzetbaar betekent dat een medewerker gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk wil en kan blijven doen. En een baan voor het leven bestaat veelal niet meer. Alle medewerkers van waterschappen zijn in algemene dienst geplaatst. Een medewerker zal in de toekomst vaker een gesprek hebben met zijn of haar leidinggevende over het huidige werk en toekomstige functies. Het is dus goed voor medewerkers om daar zelf over na te denken. De scan vitaal in je werk geeft medewerkers inzicht in hun werkvermogen en werkbeleving. Dit helpt hen om op tijd dingen aan te passen, zowel in werk als privé,  zodat een medewerker duurzaam inzetbaar blijft en niet uitvalt.

Vitaal in je werk
De scan vitaal in je werk is een online vragenlijst over gezondheid en werk. Hoe vindt de medewerker zijn of haar werk? Haalt de medewerker er energie uit of levert het soms stress op? Kan iemand het werk lichamelijk nog aan? Het eerste deel zijn meerkeuzevragen over de gezondheid (leefgewoonten), ziekteverzuim en fitheid van een medewerker en meten het risico op uitval in de toekomst. Het tweede deel gaat na welke individuele en organisatorische factoren dat risico veroorzaken en vraagt naar werkdruk, motivatie en stressbronnen.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de medewerker binnen één werkdag via e-mail een rapport met zijn of haar individuele score op vitaliteit. Vitaliteit staat voor energie, motivatie en veerkracht. In een toelichting staat welke zaken de vitaliteit van de medewerker beïnvloeden. Alleen de medewerker krijgt dit rapport. Niemand anders kan het bekijken. De medewerker bepaalt zelf of de uitkomst aanleiding is om zaken in zijn of haar werk, loopbaan of leven te veranderen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn vitaliteit.

Groter werkplezier
Met de scan vitaal in je werk investeert de medewerker in zijn of haar werkplezier, nu en in de toekomst. De medewerker krijgt een compleet beeld over zijn of haar  gezondheid in relatie tot het werk. De scan laat zien wat hem of haar persoonlijk helpt om duurzaam gezond, gemotiveerd en energiek aan het werk te blijven. Het rapport biedt handvatten om actief te werken aan vitaliteit en zo ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid mogelijk te voorkomen. De medewerker bepaalt zelf of hij of zij  de resultaten met anderen binnen of buiten de organisatie wil bespreken.

Zo werkt de scan vitaal in je werk
Een medewerker kan de scan vitaal in je werk zelf invullen. Hieronder staat hoe een medewerker dat kan doen.

Aanmelden
Het A&O-fonds Waterschappen stelt de scan vitaal in je werk gratis beschikbaar voor alle medewerkers werkzaam in de sector waterschappen. Via onderstaande link kunnen medewerkers een aanvraag doen voor het invullen van de scan door in de email de gevraagde gegevens in te vullen. na versturen van de mail ontvangen zij binnen vier werkdagen een emailbericht met een persoonlijke code die toegang geeft tot de scan.Aanvragen Scan vitaal in je werk
 


Vragen invullen
Adviseer de medewerker de vragenlijst op een rustige plek in te vullen. Dat kan ook thuis. Iedere computer met een internetaansluiting is geschikt. Nadat de vragenlijst is ingevuld en verzonden, ontvangt de medewerker binnen één werkdag een individueel rapport met score en toelichting.

Resultaten bespreken
Als een medewerker dat wil, kan hij of zij de resultaten op vrijwillige basis met zijn of haar leidinggevende of P&O-adviseur bespreken. Op die manier kan de medewerker de organisatie betrekken bij het vergroten van je vitaliteit, bijvoorbeeld door aanpassingen in zijn of haar werksituatie voor te stellen of opleidingsmogelijkheden te bespreken. Tip: Een medewerker kan de scan ook gebruiken als voorbereiding op periodieke gesprekken met zijn of haar leidinggevende.

Privacy
Het invullen van de scan is vrijwillig en strikt vertrouwelijk. De privacy van de medewerker is gewaarborgd. Alleen de medewerker heeft inzage in de resultaten. De medewerker bepaalt vervolgens zelf met wie hij of zij deze resultaten deelt.
De Scan vitaal in je werk bevat een klachtenprocedure en privacyreglement en wordt aangeboden door het A&O-fonds Waterschappen. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van de website, te weten: Loyalis. Klik hier voor de privacyverklaring van Loyalis.

Meer informatie
Nog vragen over de Scan vitaal in je werk? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-7630020.
 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman