Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


Sectoraal medewerkersonderzoek


In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector (zie rechts de publicaties van het laatste onderzoek in 2016). In 2019 zal een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek worden uitgevoerd: een sectoraal medewerkersonderzoek.

Het A&O-fonds zal zorg dragen voor de uitvoering van dit sectorale medewerkersonderzoek, zowel de uitvoering als de financiering. Het onderzoek dient een drietal doelen:

1. Input opleveren voor arbeidsmarktprofilering sector waterschappen

2. Benchmark met overige overheidssectoren

3. Onderlinge benchmark van waterschapsorganisaties

Naast het sectorale medewerkersonderzoek, zijn waterschapsorganisaties vrij om aanvullend een organisatiespecifiek medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zij meer de 'diepte' in kunnen gaan. Hierbij zijn zij vrij in het bepalen van methode, inhoud en plannning, Organisaties kunnen eventueel de resultaten van het sectorale medewerkersonderzoek gebruiken voor het bepalen van de aandachtspunten in hun organisatiespecifieke medewerkersonderzoek.

Voor het najaar van 2019 staat het eerste sectorale medewerkersonderzoek op de planning. Het A&O-fonds start in het voorjaar de voorbereiding van dit onderzoek.  

 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman