Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


Werken aan veiligheid


De diverse arbeidsomstandigheden waaraan medewerkers worden blootgesteld in de sector, brengen diverse risico's met zich mee voor de veiligheid van medewerkers. Dit kan resulteren in ongevallen en mogelijk (langdurig) verzuim. Aandacht voor veiligheid vergt dan ook continue aandacht.

In 2019 start het A&O-fonds Waterschappen het project 'Werken aan veiligheid'. Doel van het project is om het thema veiligheid weer steviger op de kaart te zetten binnen de sector waterschappen. Het project richt zich enerzijds op het verhogen van de kwaliteit van het veiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie en het professionaliseren van de betrokken professionals. Anderzijds focust het project zich op het (ver)sterken van het veiligheidsbewustzijn  van medewerkers en management. Hiervoor worden gevarieerde activiteiten ingezet.

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman