Publicaties Platform inclusiviteit

Publicatie INFO DOWNLOAD

2015 Presentatie Denken in mogelijkheden

2015 Presentatie Invoering Participatiewet (Rijnland)

2015 Presentatie Participatiewet en quotumwet (Noorderzijlvest)

2015 Presentatie Pilot functiecreatie

2015 Presentatie Update participatiewet en quotumwet

2016 Presentatie Hoe gaat het bij de waterschappen

2016 Presentatie Monitor Banenafspraak

2016 Presentatie Werkgeversdienstverlening

2017 Presentatie Verduurzamen van banen

2018 Presentatie Monitor Wet Banenafspraak 2017

2018 Presentatie Plan van aanpak Garantiebanen

2018 UWV Presentatie Quotumregeling

2019 Presentatie SROI Inkoop en Banenafspraak

2019 Presentatie UWV Social Return

2019 Presentatie VSO Banenafspraak Stand van zaken

Aanmelden Platform en appgroep

Monitor banenafspraak

Wet- en regelgeving

Handige links

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrieven

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman